دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

از تغییر می ترسید؟

اگر تغییر هرگز متوقف نمی شود، پس چرا در برابر آن مقاومت می کنیم؟ چرا ما به جای استفاده از آنها برای یافتن عظمت خود، با چیزهای خارج از کنترل خود مبارزه می کنیم؟ من می خواهم شما را به چالش بکشم تا نگاهی به روشی که با شرایط جدید تطبیق می دهید بیندازید.

مقالات

بینش، الهام، و ایده‌هایی برای نمایندگان املاک و مستغلات با تولید برتر

قانون-20-80

قانون ۸۰ ۲۰

در این مقاله می‌خواهیم درباره یک قانون مفید و کاربردی به نام قانون ۸۰ ۲۰ صحبت کنیم. شما می توانید قانون ۸۰ ۲۰  را در

بیشتر بخوانید>

زندگی اگر چیز زیادی به شما نمی دهد

دلیلش این است که شما چیز زیادی از زندگی نمی خواهید