اولین-دوره-بیزینس-کوچینگ-ملکی-در-ایران-KBC
اولین-دوره-کوچینک-ملکی-عریض
بیزینس-کوچینگ-املاک-چیست؟
کوچ-ملکی-کیست؟

شامل ابزارهایی برای شناخت، تجزیه، رشد و بهبود کسب و کارها در حوزه املاک و مستغلات و صنعت ساختمان است که توسط یک کوچ ملکی آموزش داده می‌شود.

یک فرد متخصص و کسی که در زمینه املاک و مستغلات دانش و مهارت دارد و با شناخت کسب و کار و روحیات دانش پذیر بر اساس داده‌ها، اقدام به هدایت آن کسب و کار کرده و در نهایت منجر به رشد کسب و کار آن فرد می‌شود.

بیزینس-کوچینگ-املاک-چیست؟

شامل ابزارهایی برای شناخت، تجزیه، رشد و بهبود کسب و کارها در حوزه املاک و مستغلات و صنعت ساختمان است که توسط یک کوچ ملکی آموزش داده می‌شود.

کوچ-ملکی-کیست؟

یک فرد متخصص و کسی که در زمینه املاک و مستغلات دانش و مهارت دارد و با شناخت کسب و کار و روحیات دانش پذیر بر اساس داده‌ها، اقدام به هدایت آن کسب و کار کرده و در نهایت منجر به رشد کسب و کار آن فرد می‌شود.

مدرسین-دوره
طهماسب-کریمی-اولین

مهندس طهماسب کریمی

بنیانگذار بیزینس کوچینگ املاک در ایران

بیزینس کوچ حرفه‌ای و بین المللی

 با بیش از 30 سال سابقه تجارت در بازارهای داخلی و خارجی 

دارای مدرک حرفه‌ای و بین‌المللی PCC از ICF آمریکا   

PCC-Certeficate
ACTP
ستاره-جودت

مهندس ستاره جودت

بیزینس کوچ حرفه‌ای

با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در صنعت ساختمان

دارای مدرک کارشناسی معماری داخلی 

دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری

ارزشهای-دوره

– افزایش درآمد حداقل 3 برابر در سال اول
– آموزش بروزترین و کاربردی‌ترین علم روز دنیا به صورت تخصصی در حوزه املاک و صنعت ساختمان
– آموزش ابزارهای بیزینس کوچینگ املاک برای رشد کسب و کارهای املاک و صنعت ساختمان
– شبکه سازی و حضور در اکوسیستم تخصصی املاک و صنعت ساختمان
– پیگیری تمام دانش‌پذیران در طول دوره به صورت مستمر
– یادگیری و به‌کارگیری برای عدم تلمبار شدن اطلاعات در دانش پذیران

زمان-و-مکان-دوره
نظرات-بوت-کمپ
مبلغ-دوره
مشاوره-دوره
تماس-با-ما