[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255, 117, 0)” bg_overlay=”rgba(255, 65, 65, 0.61)” padding=”60px”]

[row style=”large” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”equal” depth=”5″ depth_hover=”5″]

[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”true” align=”center” bg_color=”rgba(32, 32, 32, 0)”]

کتاب معجزه انضباط فردی_ بریان تریسی

تحلیل تجربیات بهترین راه تحلیل و تفکر در مورد تجربیاتتان پیاده‌روی است. از خانه بیرون بزنید و پیاده‌روی کنید؛ قرار نیست به چیزی گوش دهید! نیم تا یک ساعت را پیاده‌روی می‌کنید. بعدا که در خانه یا محل کار به مسئله‌ای برمی‌خورید. خود از کیفیت‌ ایده‌هایی که به ذهن‌تان می‌رسد شگفت‌زده خواهید شد.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 0px 0px” border_style=”dotted” border_radius=”0″]

عید فطر مبارک

انضباط فردی کی اصلا مهم در زندگی شخصی است. اگر می خواهید در زندگی خود تغییر ایجاد کنید تغییر را از خود باید شروع کنید. برای اینکه در این زمینه کمکی برای شما باشیم تا یک قدم در جهت رشد خود بردارید کتاب صوتی معجزه انضباط فردی _ بریان تریسی را به رایگان در اختیار شما قرار می دهیم. 

[button text=”برای دانلود کلیک کنید” color=”success” link=”http://karimibusinesscoach.com/Individual%20discipline.zip”]

[/col]

[/row]

[/section]