اولین دوره آموزش بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان در ایران

دوره 4 ماهه آموزش تخصصی بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان در ایران با بنیان…