بوت کمپ 2 روزه بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان

2 روز بوت کمپ تخصصی بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان تاریخ : 9 و 10 شهریور 1402 زمان :…

20,000,000 تومان

اولین دوره آموزش بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان در ایران

دوره 4 ماهه آموزش تخصصی بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان در ایران با بنیان گذار بیزینس کوچینگ ملکی ایران،…

50,000,000 تومان

اولین بوت کمپ آموزشی تخصصی کوچینک ملکی در ایران

بوت کمپ آموزشی تخصصی کوچینگ ملکی با مهندس طهماسب کریمی، بیزینس کوچ حرفه‌ای و بین المللی

 بنیانگذار کوچینگ ملکی در ایران

20,000,000 تومان