صفحه اصلی

[ux_banner height=”100%” bg=”1886″ bg_color=”#FFF”]

[text_box text_color=”dark” width=”61″ width__sm=”85″ animate=”fadeInUp” position_x=”95″ position_y=”50″]

طهماسب کریمی

بنیان گذار مرکز بیزینس کوچینگ شمال غرب ایران

کوچ حرفه ای بین المللی دارای مدرک بین‌المللی

[divider]

Founder of Business Coaching in Northwest of Iran
Professional and international business coach

[/text_box]

[/ux_banner]
[message_box text_color=”light”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی مرکز بیزینس کوچینگ کریمی استفاده نمائید.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

  [/col]

  [/row]

  [/message_box]
  [title style=”center” text=”بیزینس کوچینگ کریمی” margin_top=”25px”]

  [ux_banner_grid]

  [col_grid span=”3″ span__sm=”12″]

  [ux_banner height=”500px” bg=”2199″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” bg_pos=”33% 62%” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

  [text_box width=”70″ width__sm=”100″ scale=”187″ position_x=”50″ position_y=”50″]

   

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/col_grid]
  [col_grid span=”6″ height=”1-2″]

  [ux_banner height=”500px” bg=”1925″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” link=”#”]

  [text_box width=”88″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  زندگی اگر چیز زیادی به شما نمی دهد

   

  دلیلش این است که شما چیز زیادی از زندگی نمی خواهید

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/col_grid]
  [col_grid span=”6″ height=”1-2″]

  [ux_banner height=”500px” bg=”1187″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

  [text_box width=”78″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  هدف به تو انرژی میده،

  هدف به افراد معنی میده

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/col_grid]
  [col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

  [ux_banner height=”500px” bg=”742″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

  [text_box width=”40″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/col_grid]
  [col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

  [ux_banner height=”500px” bg=”2200″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

  [text_box width=”55″ width__sm=”97″ position_x=”80″ position_y=”85″]

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/col_grid]

  [/ux_banner_grid]
  [gap]

  [ux_banner height=”250px” bg_color=”rgb(54, 91, 135)” effect=”sparkle”]

  [text_box text_color=”dark” width=”54″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  خودت را دوست بدار…

  برد همیشه از آن قویترین و سریع ترین های نیست، برد از آن کسانی است که برد را باور دارند.

  (ناپئلون هیل)

  [/text_box]

  [/ux_banner]
  [title style=”center” text=”آخرین مطالب وبلاگ” margin_top=”25px”]

  [blog_posts style=”default” columns=”3″ depth_hover=”1″ show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_size=”original” image_hover=”zoom” text_align=”left”]